914-426-0359 admin@zumbacise.com

Zumba


Monday:

10:00am – 11:00am – Zumba for Parkinson’s
11:15am – 12:15pm – Zumba Gold
6:00pm – 7:00pm – Zumba Fitness

Saturday:
9:30am – 10:30am – Zumba Fitness for Individuals with Disabilities

Zumba White Plains Westchester